Bohumil Houser

 


Život v okamžiku

 

 


 

Uchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Výběr z básní a haiku

Převzato z knih a článků pana Housera

 

Haiku

Nedocenitelným přínosem východního myšlení kulturnímu světu je umění zkratkovitě zachytit nadčasovost, až jakousi "bezčasovost", prchavé proměny vznikání a zanikání, spojené se schopnosti ponořit se do právě prožitého okamžiku. Japonská básnická tvorba haiku, jež se rozvíjela od 17. století, je poezií vyjadřující se velmi malým počtem slabik. V klasické formě tvoří haiku trojverší o 5,7 a 5 slabikách, což lze při převodu z japonštiny těžko dodržet. Japonské znaky ostatně daleko lépe a přesněji vyjadřují křehké pojmy. Výbor Bohumila Housera "Život v okamžiku" je první českou ucelenou sbírkou veršů, navazujících po filozofické a psychologické stránce na zdroje, z nichž čerpalo klasické haiku.


Život v okamžiku


Uchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou


Bezejmenné v tichu spočívá
na špičce meče mezi očima


Rozťal jsem tajemství mysli;
včera jen jako vánek jsem se skrýval,
dnes silný jsem jak uragán!
Úvod k Život v okamžiku, Bohumil Houser, 1992, Další básně