Dr. Bohumil Houser

 


Život v okamžiku

 

 


 

Uchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Výroky, meditace a koany


Iluze a Realita
„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze."

Bdělost a Osvícení
„Pokud jste stále bdělí a pozorní, již jste Osvícení.“

více

 

Básně a haiku

Odkazy na básně zejména z knihy Život v okamžiku a Unitárie Brno

více

 

Knihy

 

Život v okamžiku a Sny neprobuzeního

 

více