Bohumil HouserŽivot v okamžikuUchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Modlitba na Chrámové hoře

(7. dubna 2002)

Sestupte andělé z vysokých sfér,
navraťte pokoj a mír do Jerusaléma,
pošlete opět Mojžíše na tuto zem,
prosaďte vládu Božího jména!

Vždyť matky a sestry Izraele
oplakávají své mrtvé stejně vřele,
jako jejich islámští sousedé.
Násilí však mír nepřivede!

Sestupte izraelští proroci
mezi svůj lid tak těžce zkoušený,
navraťte svým bratřím svou mocí,
cestu míru, lásky a naděje!

Vždyť vaše zem je pro všechny,
je to zahrada Jahveho i Alláhova.
Vaše řeč je oběma stranám blízká,
proto hlásejte mír a svatá slova!

Zastavte teror na civily,
zastavte veškeré násilí,
vždyť váš společný Bůh vše vidí,
bude vás přísně soudit za chvíli.

Bude to v pravdě hrozný soud,
neb jste mu věrnost a poslušnost slíbili.
„Nezabiješ“, je vytesáno ve skále,
za to se generace modlily.

Andělé brzo na trouby zatroubí,
armády pohrnou se jak mravenci k medu,
ze všech stran bude slyšet jen nářek,
i smích těch – co dělají nápovědu.

Zastavte násilí pro všechny časy,
neb Jahve i Alláh je stejně trestá,
Já Jsem pomsta i trestající,
znám celou karmu – pravdu světa.

Já jsem život a pravda,
Já soudím neomylně přísně vše,
neomylným Jsem, přísně trestajícím,
dokud rušení Zákona nepomine!

I když jste lidem mým vyvoleným,
jen potud – pokud plníte Zákon můj,
potud budete národem vyvoleným.
K plnění Zákona „služ a miluj“!

Já jsem Bůh strašný a trestající
pro všechny křivdy a zlé činy,
jen vzpomeňte na porážku faraóna,
na slávu Mojžíše – hrdiny!

Mojžíš stál sám proti přesile,
proti světové mocnosti egyptské.
Já Jsem byl na straně utlačených,
zázrakem změnil dějiny lidské!


Dr. Bohumil Houser

Převzato z časopisu Unitárie Poutník 05/2002