Bohumil Houser

 


Život v okamžiku

 

 


 

Uchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Výroky, meditace a koany


Iluze a Realita

„Vše jsou iluze a Bůh je jediná Realita. A to, co Vám tu říkám, jsou také iluze."

Bdělost a Osvícení

„Pokud jste stále bdělí a pozorní, již jste Osvícení.“

Mettabhavana

„Tak jako naplňujeme křišťálovou vázu čistou, průhlednou a zdravou vodou,tak naplňujeme svoji mysl i tělo myšlenkami nekonečné lásky a soucitu.Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru.

Kéž všechny bytosti na severu, jihu, západě a východě, malé i velké, silné i slabé, bohaté i chudé, krásné i ošklivé jsou zdrávy a šťastny. Kéž všichni naši kritici, oponenti a nepřátelé jsou zdrávi a šťastni.

Odkládáme myšlenky závisti, nenávisti, myšlenky strachu který jsme zažili od narození až po tuto chvíli; odkládáme myšlenky a představy o nemocech a nahrazujeme je myšlenkami nekonečné lásky a soucitu.

Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v
klidu a míru. Kéž si všichni v pravdě uvědomíme, že jsme bratry a sestrami v jednom nekonečném oceánu života a přejme si vzájemně klid a mír. Mír blízkým a mír vzdáleným.

Opakujme si zvolna v mysli dvacetkrát: Kéž všechny bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu a míru.“


Jsem Šiva!

„Só ham, Šivó ham! (Kdo jsem? Jsem Šiva!)“

Léčivá meditace – Stěhovaví ptáci

„Představme si, že naši mysl, srdce i tělo naplňuje hluboký mír a klid. Dnes v noci usneme hlubokým a uzdravujícím spánkem a až se ráno probudíme, budeme plni zdraví a energie a všechny naše starosti a nemoci odletí jako stěhovaví ptáci a nevrátí se nikdy více.“

Toto je Osvícení
„Představme si, že jsme malé děti a jsme ve škole. Je přestávka a my si hrajeme a vesele se probíháme po školní zahradě … Náhle zazvoní zvonek. Přestávka končí, my se vracíme zpátky do třídy a sedáme si za lavice. Začíná hodina. Paní učitelka vchází do třídy a na tabuli píše velkým bílým písmem: „TOTO JE OSVÍCENÍ.“

Spontaneita
„Když chcete někoho políbit, nepřemýšlejte o tom. Udělejte to.“

Iluzornost světského bohatství
„Aristoteles Onassis, jeden z největších miliardářů světa, nakonec zemřel na obyčejnou rakovinu jako běžný český důchodce. A nepomohly mu ani jeho milióny.“

Trest smrti?
„Trest smrti? To přece není žádný trest! Všichni musíme jednou umřít“

Jak se dožít vysokého věku a uchovat si dobré zdraví – aneb Vájuův „léčivý humor“

„I nejmodernější lékařské studie potvrzují, že smích je velice zdravý. Proto, chcete-li se dožít vysokého věku a v dobrém zdraví, hodně se usmívejte. Nejlepší newyorkský policista, když uvidí nebezpečného gangstera, jak před školou prodává dětem kokain, nejdříve se na něj usměje. Tím ho úplně odzbrojí. A pak teprve ho rychlým úderem kung-fu na jeden ze smrtících akupunkturních bodů zlikviduje!

Další důležitou zásadou je střídmost v jídle. Pokud se chcete dožít vysokého věku a uchovat si dobré zdraví, málo jezte. Vezměte si příklad z takových Indů. To jsou umělci v hladovění - a dožívají se průměrného věku čtyřicet let, že… (smích)“

Krásný nový kravín
Jednou během výletu (meditaci v chůzi) v přírodě, se zeptal Vájua jeden z praktikujících: „Váju, jak jsi se ty vlastně dostal k buddhismu?“ Váju bez zaváhání ukázal do dáli a řekl: „Podívejte! Jaký tady postavili krásný nový kravín!“

Smrt jako dát si kafe

Jednou během meditačního soustředění mluvil Váju o smrti a o tom, že smrt je jako „dát si kafe“ a přitom vyzval jednu z meditujících žen a svou dobrou přítelkyni, která po těžké nemoci prodělala autentickou zkušenost klinické smrti: „Dášo, pojď jim říct, jak jsi umřela“. A vem to stručně, za pět minut máme oběd, tak ať nám to nevystydne!“


NIC
„Jednou ti tak stojím na zastávce a čekám na šalinu. A tak tam tak stojím s těma kabelama v ruce a najednou … NIC.“

Léčivý magnetismus
Z Rakouska jezdíval za Vájuem jeden z jeho pacientů. Ŕíkával mu vždy: „Pane Houser, jen překročím hranice, už se cítím mnohem lépe, a jak se začnu přibližovat k Brnu, zapomenu, že že mi vůbec něco bylo!“

Mistr Zenu tančí
„.. a Mistr Zenu se svou naprosto svobodnou individualitou svobodně tančí mezi nejrůznějšími individui.“

Staré tlusté prase

Jednoho dne ráno navštívil Vájua jeden z jeho nejbližších osobních žáků. Zazvonil dole u vchodu do panelového domu, kde Váju ve skromném bytě bydlel, na zvonek a jistou chvíli čekal. Nic se nedělo. Najednou se nečekaně ve dveřích zjevil Váju... „A ty už sis myslel, že to staré tlusté prase ještě chrápe!“

Buddhismus

„Buddha převzal všechno z Upanišad, jen to obrátil naruby. A dovedl to vše tak dobře motivačně skloubit dohromady, že tím na čas pobláznil skoro celou Indii…“


Vidění duchů

„V zenovém klášteře, když některý meditující začal vidět duchy, tak ho dva nejsilnější mniši popadly pod rameny, odnesly z meditační haly a hodili do ledového potoka.“


Jak zní tlesknutí jedné ruky?

„..v Zenovém buddhismu zase používají praktikující při meditaci tzv. koany. Například slavný japonský Mistr Zenu Hakuin tak dlouho chodil a otravoval lidi s otázkou: Jak zní tlesknutí jedné ruky? .. až jednou dostal po papuli, že…“
 

Vzdát se všeho

„Buddha byl královský syn, nesmírně bohatý člověk… který žil v přepychu, o jakém se většině lidí ani nesnilo. Ale všechno to odhodil a vzdal se toho, jen aby dosáhl Osvícení a stal se úplně svobodným. Ti dnešní mniši ale většinou nemají nic. Jsou to úplní chudáci. Jak by se mohli vůbec něčeho vzdát, když nic nemají?“


Tři vysoké školy a umění „vysrat se“
Po jedné Vájuově přednášce o péči o zdraví, ve které Váju mluvil i o správném způsobu vyměšování, za ním přišel s poděkováním nadšený postarší pán: „Nesmírně Vám děkuji, pane Houser. A musím Vám něco říct. Já mám vystudované tři vysoké školy! Ale do dneška jsem se neuměl ani vysrat!“
 

Přednáška o Mistru Eckhartovi

Jednou dle plánovaného programu přednesl Váju přednášku o Mistru Eckhartovi. V celé přednášce nepadlo o Mistrovi Eckhartovi téměř jediné slovo. Přednášku Váju zakončil slovy: „No, a já to vidím asi tak stejně jako Eckhart.“