Bohumil HouserŽivot v okamžikuUchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Zázrak z Konnesreuthu

Berlínský lékař Josef Gemassmer byl v šedesátých letech předsedou společnosti pro duchovní léčbu v Berlíně-Grunewaldu a rovněž mým učitelem. Toto pojednání napsal v časopise „Společnosti pro duchovní léčby“ v roce 1961.

Co je zázrak? Zázrak je zasáhnutí nadpřirozených mocností do přírody. V časném křesťanství byl svět zázraků každodenní událostí, věřící prosili Krista a jeho pomocné duchy o pomoc pro zachování zdraví, denní chléb, odstranění duševní bídy a ochranu před nebezpečím.

Mnozí lidé dnes popírají existenci nadpřirozeného a nevěří na zázraky. Ježíšovy zázraky jim připadají jako pohádky vymyšlené církví. Mezi námi žije (r. 1961!) Terezie z Konnesreuthu. Na jednoduché vesnické dívce je něco mimořádného. Již 33 let žije bez toho, že by přijímala potravu a tekutiny a nemá žádné vyměšování. Má dar jasnovidnosti a léčení a umí v lidech probouzet svědomí. Pravidelně mívá extáze, při kterých prožívá život a utrpení Krista. Vyvstává tu otázka – jsou tyto divy pravdivé či nepravdivé? Jestliže jsou pravdivé, pak se nějaké mimozemské síle zalíbilo prokázat prostřednictvím obyčejné venkovské služky nesprávný světový názor postavený pouze na pozemském. Klasická fyzika byla do sebe uzavřená a zdánlivě bezvadná věda. Ovšem objevení prvku radia se vymykal z tohoto obrazu světa. Bylo potřeba nového bádání a bylo odkryto tajemství světa atomů.

Zcela jinak je tomu u moderní medicíny a filozofie. Tyto vědy ignorují zázraky Terezie z Konnesreuthu a všechny ostatní zázraky, neboť se nehodí do obrazu světa moderní medicíny a materialistické filozofie.

Může být Terezie podvod? Kolik lidí by se muselo účastnit na tomto podvodu? Průměrný člověk se může osm dnů postit, ale obtížné je tak dlouho nic nepít. Zcela nemožné je na 24 hodin zastavit močení. Takový člověk by dostal křeče od močového měchýře a hrozilo by jeho prasknutí a smrt. Terezie ovšem byla po tuto dobu vyšetřována v nemocnici, kde bylo zjištěno, že skutečně nic nejedla ani nepila. Ale i kdybychom pochybovali o věrohodnosti vyšetření, je prostě nemožné, aby dotyčná žena takovou lež dokázala tutlat 33 let, aniž by došlo k prozrazení. Kromě toho je Terezie často na cestách. Od Terezie i lidí z jejího okolí vyzařuje atmosféra nejvyšší důvěryhodnosti. A za jakou cenu by byla prováděna taková komedie? Určitě by neunikla nepřátelství ze strany nacionálních socialistů. Ti chovají nenávist vůči katolické církvi a snažili by se ji odhalit jako podvodnici.

Jestliže je však zázrak z Konnesreuthu pravdou, pak je povinností lidí se jím zabývat. Pak je povinností církve, medicíny i filozofie tento zázrak učinit středem svého bádání. Kdyby se německý národ tak zajímal o tuto hádanku, jako o vitamíny, tak by nemohl přijít nacionální socialismus k moci, nebyla by žádná světová válka, nebylo by vraždění Židů, nedošlo by ke zhroucení Německa, ale bylo by čestným, uctívaným a kvetoucím dílem lidstva. Lidem neposlouží netečně procházet kolem divů Božích. Naopak je potřeba zaujmout ten správný postoj z něhož plyne požehnání.dr. Josef Gemassmer

přeložil Dr. Bohumil Houser

Převzato z časopisu Unitárie Poutník 04/2002