Bohumil HouserŽivot v okamžikuUchop bílá oblaka!
Nejdřív se však pečlivě rozhlédni
a sestup do propasti pod sebou.

Haiku

Jógové soustředění Vesak 2012

Vesak (jógové soustředění u příležitosti oslav Buddhova Narození) se letos bude konat v termínu 28.4 – 6.5. či během druhé poloviny května podle zájmu účastníků.

Hlavní náplní jsou intenzivní koncentrační a meditační cvičení, jejichž cílem je přes počáteční uklidnění mysli dojít k jejímu utišení a rozvinutí pozornosti k porozumění skutečnosti. Je doplněno ranním cvičením hatha jógy, během dne cvičením automagnetizace a pranajámy k posílení zdraví a pozornosti, přednáškami a rozpravami k uvedeným tématům, podporující změnu nazírání na dosavadní stav mysli, vysvětlujícími metodiku výcviku mysli.

Uskutečnění programu vyžaduje přísnou sebekázeň jednotlivců, aby se dosáhlo kolektivního utišení mysli a ovládání podnětů. Proto je mimo dobu, určenou k přednáškám a dotazům, dodržováno mlčení. Pouhé dodržování ohleduplnosti k ostatním a nevyvolávání zbytečných podnětů mimo rámec obsahu soustředění, umožní účastníkům vytvořit vhodnou duševní, kolektivní a osobní atmosféru a tak načerpat za pobytu v krásné přírodě nové fyzické a duševní síly, dosáhnout posunu v poznávání sebe sama, tohoto nejvyššího cíle a vrátit se do dalšího života a jeho problémů s novými přístupy a načerpanými silami.

Termín: Podle svého zájmu a času se bude moci každý zúčastnit i pouze části soustředění. Prosíme zájemce o uvedení, jaký termín by nejvíce vyhovoval (z uvedených dvou).

Místo: Zařizuje se. Vše se dozvíte na těchto stránkách.

Strava: Vegetariánská. Budeme si vařit sami, zdravotní průkazy i zkušenosti máme. Zdravá strava podporující duchovní i tělesný rozvoj a její příprava bude důležitou součástí meditačního soustředění. Pod vedením zkušených lektorů se budou moci zájemci i toto naučit.

Prosíme, aby se zájemci registrovali ve 2 kategoriích:

A) účastníci – plná cena (tj. nájem, strava a kurzovné, cena bude upřesněna dle konečného místa akce) na těchto stránkách.

B) účastníci se slevou – (jen nájem a strava, příp. individuálně dle dohody, aby měli možnost se zúčastnit, ti, kdo jsou ve finanční nouzi), předpokládá se, že budou ochotni v rámci svých (např. zdravotních) možností také přiložit ruku k dílu dle potřeby (úklid, vaření apod.)

Dále prosíme zájemce, aby explicitně uvedli termín a počet dnů, na které se chtějí registrovat. Děkujeme.

Přihlášky: Zájemci se registrují na adrese jblahusek@seznam.cz s uvedením konkrétního termínu a kategorie.

Srdečně zdravíme a těšíme se na setkání!

Rámcový program

Náplňí kurzu bude praxe prosté pozornosti, nacvičení techniky správného zdravého života, hathajóga, pranajáma, energetická cvičení k posílení zdraví a intenzívní koncentrační cvičení, jejichž účelem je přes uklidnění v počátečních stupních rozvinout pozornost a porozumění skutečnosti. Pro zdárné naplnění programu se velmi doporučuje dodržování kázně (pěti etických předsevzetí) a zachovávání ušlechtilého mlčení (mauna) mimo dobu vyhrazenou ke vzájemné výměně zkušeností, nebo dotazů ke cvičení.

Dopoledne

Meditace laskavosti a soucítění
Hathajoga se zaměřením na jednotlivé čakramy, pranajáma
Relaxace
Preventivní qi – gong pro zdraví (se zaměřením na vnitřní harmonii a osobnostní rozvoj)
Meditace vhledu, meditace v chůzi,
Kurzy zdravého vaření pro zájemce

Odpoledne

Pobyt v přírodě,
Energetická cvičení a qi – gong,
Meditace v přírodě pro získání vnitřního klidu,
tibetské cvičení gtummo (pro zájemce)

Večer

Meditace míru, harmonie a laskavosti,
meditace na zvuk,
přednáška

O Vesaku v roce 2002 se Dr. Houser zmiňuje i v článku na těchto stránkách zde